Wykorzystanie zmysłów w nauce – jaki typem jesteś?

Każdy z nas uczy się w inny sposób. Zmysłów mamy kilka, ale w nauce wykorzystujemy na ogół tylko trzy z nich. A tak naprawdę jeden. Bo tylko jeden zawsze będzie u nas najbardziej rozwinięty. Kiedy odkryjemy, który to, będziemy mogli skupiając się na nim sprawić, że nasza nauka będzie dużo bardziej skuteczna. Trzy zmysły, które dominują najczęściej to wzrok, słuch i dotyk. Pora odkryć, który z nich jest najważniejszy dla Ciebie. Tak naprawdę cała sprawa jest prosta. Wymaga tylko trochę samoobserwacji i prób. Określenie naszego najbardziej rozwiniętego zmysłu przychodzi bardzo naturalnie.
Zacznijmy od wzrokowca. Czym się charakteryzuje? Jest to na ogół osoba, która mówi niezmiernie szybko. To dlatego, że w jej głowie wciąż przewijają się obrazy i to na długo przed tym zanim zdąży opisać jeden, pojawia się już następny. Szybko mówi, często podczas rozmowy podnosi wzrok w górę, momentami odnosimy wrażenie, że jest w swoim świecie. Taka osoba ma też notatki, które są zawsze kolorowe, staranne i przejrzyste. Sam charakter pisma jest bardzo dopracowany i precyzyjny. To najważniejsze oznaki.
Osoba, która z kolei jest słuchowcem będzie mówić średnim tempem. Jej głos jednak zawsze będzie bardzo melodyjny i to sposobem mówienia buduje cały klimat rozmowy. Na ogół jest to też ktoś bardzo entuzjastyczny, wnoszący do grupy dużo pozytywnej energii. Osoba taka też oczywiście lubi rozmawiać i prowokować rozmowy, bo tak nauczy się najwięcej. Będzie szybko uczyć się języków, poprawnie naśladując prawidłowy akcent.

Osoba, u której najbardziej rozwinięty jest dotyk to tak zwany kinestetyk. Kinestetyk to ktoś, kto mówi na ogół bardzo wolno, koncentrując się na swoich odczuciach. Człowiek taki ma jednak dużą przewagę jeżeli chodzi o pamięć ruchową. Niezwykle szybko uczy się nowych sekwencji ruchowych, choreografii i świetnie odnajdzie się w tańcu. Może się nam też trochę wydawać, że jest to ktoś bardzo ruchliwy, mający silną potrzebę ciągłych zmian i łatwo nudzący się. Najskuteczniej będzie się takiej osobie uczyć poprzez praktykę.
Określając swój typ warto jednak traktować te wskazówki z dystansem. Sprawdzają się one w większości przypadków. Jednak człowiek jest na tyle złożonym stworzeniem, że nie możemy tu nawet w takiej kwestii do końca generalizować.

Czytaj...

Zaproszenie, wybór i jasność

Zaproszenie, wybór i jasność

Kościół katolicki ma w Polsce wiele do powiedzenia. Niemal na każdy temat. Czasami odnosi się wrażenie, że wypowiada się nawet w tych kwestiach, co do których jego kompetencje są co najmniej wątpliwe. Nie trzeba chodzić w każdą niedzielę na mszę, by wiedzieć, jakie tematy przedstawicieli tej instytucji szczególnie bulwersują. Są to kwestie między innymi związane z tradycyjnym postrzeganiem rodziny i zwalczaniem wielu odmiennych interpretacji w podejściu do jej kształtu oraz zadania. Jednak w samym Kościele również wiele się dzieje. Do niedawna był bardziej jednomyślny przynajmniej w oficjalnych przekazach. Obecnie można już spotkać księży i duchownych, którzy sprzeciwiają się niektórym ugruntowanym poglądom. Jednocześnie nadal słychać głośno i wyraźnie wypowiadane zdanie, że wszystko co choćby odrobinę nie jest zgodne z tradycją chrześcijańską powinno być zwalczane. Ścierają się zatem dwa zupełnie inne podejścia chociażby do homoseksualistów czy rozwodników. Przez lata, a nawet całe wieki tematy te w ogóle nie były poruszane w Kościele. Świat jednak poszedł do przodu i nie pozostawia Kościołowi zbyt wielkiego wyboru. Jego przedstawiciele muszą przynajmniej rozpocząć dyskusję. W przeciwnym razie kościoły będą pustoszały jeszcze bardziej. Dowodem, że coś się zmienia pozostają pierwsze i zapewne rewolucyjne wypowiedzi przedstawicieli Kościoła na temat homoseksualistów. Co prawda ich styl życia nadal nie jest aprobowany, ale coraz częściej w ich kierunku płynie zaproszenie ze strony Kościoła. Zachęcani są oni do wyboru nauki Pisma Świętego, choć tak naprawdę nie do końca wiadomo, czego Kościół od ludzi homoseksualnych oczekuje. Nie mówi się wprost o zmianie orientacji, ale sugeruje zwrócenie ku lepszej, jaśniejszej stronie życia. Co miałoby to oznaczać? Zapewne czas pokaże.

Czytaj...

Młodzieżowe gadu – gadu

Młodzieżowe gadu – gadu

Każde pokolenie ma swoje własne zasady, reguły, zwyczaje. Dotyczy to ludzi młodych i starszych, ale także tych samych wiekowo grup, które żyły w różnych czasach. Wiele kwestii z życia codziennego uwarunkowanych jest przez to, w jakim człowiek żyje okresie. Są jednak takie rzeczy, które się nie zmieniają (mimo przemijających epok i lat). Do nich należy młodzieńczy bunt, który przeżywa prawdopodobnie trzy czwarte nastolatków. Młodzież buntuje się przeciw wszystkiemu, co „normalne” i zwyczaje, nie chce przestrzegać reguł i norm ogólnospołecznych. Oczywiście taki bunt mija wraz z wiekiem i w wielu przypadkach jest niegroźnym skutkiem ubocznym dojrzewania, który po prostu trzeba zaakceptować i przeczekać. We współczesnym świecie bunt młodzieży widać głównie w internecie, gdzie wolność słowa i anonimowość pozwalają na wiele. Ciekawym aspektem młodzieżowego życia jest język. Tutaj warto poczytać blogi i fora internetowe oraz portale społecznościowe. Przemilczeć należałoby koszmarną znajomość zasad ortografii i interpunkcji, a należałoby się skupić na umiejętnościach dzisiejszej młodzieży w zakresie szeroko pojętego pojęcia, jakim jest słowotwórstwo (tworzenie nowych słów). Oczywiście wiele wyrazów to zapożyczenia z języka angielskiego. Niektóre z nich występują w spolszczonej wersji, inne są „żywcem” skopiowane z języka obcego (podobnie jak kiedyś zapożyczenia z rosyjskiego, a w zamierzchłych czasach z łaciny czy włoskiego). Wtrącenie obcego słowa, najlepiej angielskiego, jest według wielu młodych ludzi traktowane jako konieczność. Oczywiście wiele z tych wtrąceń to wyrazy niecenzuralne. Poza tym, nowe słowa tworzone są przez młodzież w związku z wszechobecną komputeryzacją i otaczającą nas technologią, która dla młodych ludzi nie jest niczym obcym, ponieważ wielu z nich już od najmłodszych lat miało z nią kontakt.

Czytaj...

Dziennikarstwo w hołdzie odbiorcom

Dziennikarstwo w hołdzie odbiorcom

Bez dziennikarstwa nie było by przepływu informacji, który jest tak istotny w codziennym świecie. Media nie tylko pokazują to, co się dzieje, informują odbiorców i zapewniają swobodny dostęp do wiadomości, ale także kreują pewne poglądy i postawy. Rzetelne dziennikarstwo pełni bardzo ważne funkcje społeczne, ponieważ to dzięki niemu ludzie „wyrabiają” sobie opinię na różne aktualne tematy. Dlatego też informacje powinny być przekazywane odbiorcy w sposób prosty, pełny (nie w formie wyrwanych z kontekstu strzępków) i jak najbardziej obiektywny. Właśnie ten obiektywizm jest w dziennikarstwie bardzo trudny do uzyskania, ponieważ za każdym napisanym artykułem, tekstem lub przygotowanym materiałem telewizyjnym stoi jakiś człowiek – dziennikarz, który ma własny pogląd na prezentowaną sprawę i w jakiś sposób prezentuje go odbiorcy. Media są opiniotwórcze również ze względu na autorytety, które się w nich wypowiadają. Artykuł znanego dziennikarza, który jest osobą powszechnie szanowaną i znaną sprawia, że czytelnik może przejąć jego pogląd na opisywany temat, ponieważ uzna go za jedyny i słuszny – właśnie ze względu na autorytet autora.  Dziennikarze mają więc bardzo ciężkie zadanie do wykonania – muszą pamiętać o tym, że nie tylko przekazują fakty w sposób jak najbliższy rzeczywistości, ale też „sterują” myśleniem swoich odbiorców. To właśnie odbiorca jest osobą najważniejszą w tym procesie, ponieważ bez niego nie byłoby dziennikarstwa. Reporter z powołania zawsze będzie przedstawiał prawdę, nie da się zmanipulować politycznym wpływom, które mogą próbować narzucić mu jakiś kształt przygotowywanego materiału. Przy błędnym i niezgodnym z prawdą przedstawieniu faktów najbardziej poszkodowany jest odbiorca, ponieważ został oszukany przez dziennikarza, wyrobił sobie niezgodną z prawdą opinię na dany temat i – tym samym – stracił zaufanie do mediów i ich prawdomówności.

Czytaj...

Koniec języka za przewodnika

Koniec języka za przewodnika

Od zawsze język był bardzo ważnym „narzędziem” dla rozwoju człowieka i życia w danej społeczności. Porozumiewanie się stanowiło trudność może tylko podczas okresu prehistorycznego, ale później cały świat „oszalał” na punkcie rozmawiania. Należy pamiętać, że komunikacja jest podstawową funkcją języka, ponieważ przekaz informacji to bardzo ważny aspekt codziennego życia. Bez niej właściwie nie istniałoby społeczeństwo jako całość, a co za tym idzie – nie istniałaby cywilizacja. Ludzie ze sobą rozmawiają, piszą do siebie, czytają, rysują, sygnalizują coś znakami – można by wymieniać w nieskończoność. Komunikowanie się może się odbywać w sposób werbalny, czyli słowny lub niewerbalny, czyli inny niż słowny – znaki, rysunki, mimika. Nawe ludzie, którzy nie mówią w jednym języku są w stanie się ze sobą porozumieć w najbardziej prosty sposób – używając do tego celu gestów i rysunków. Oczywiście będzie to komunikacja niepełna, ograniczona i bardzo uboga w treść, ale porozumienie zawsze jest możliwe. Wszystkie elementy, które otaczają człowieka mają jakąś funkcję komunikacyjną. Meble w pokoju są ustawione w odpowiedni sposób po to, żeby ułatwić człowiekowi życie, łóżko „zaprasza” do spania, a krzesło do siedzenia. Komunikat wypowiedziany w odpowiedni sposób może nawet zmienić swoje znaczenie przez użycie określonego tembru głosu, tonu rozkazującego i tak dalej. Przy komunikacji na odległość takie aspekty są bardzo ważne, ponieważ nie widząc nadawcy, jego mimiki, reakcji, odbiorca musi wyłapywać takie niuanse, których być może nie dostrzegłby rozmawiając twarzą w twarz. Język jest tworzywem bardzo plastycznym i pojemnym, znajduje się w nim wiele sformułowań, które mają ułatwić człowiekowi porozumiewanie się z innymi. Wystarczy tylko chcieć porozmawiać i obserwować swoje otoczenie, ponieważ wiele jego elementów pełni funkcje komunikacyjne.

Czytaj...

Wgłębianie się w język

Wgłębianie się w język

Ludzie od zawsze posługują się określonym językiem trochę nieświadomie, mimowolnie. Chyba nikt w codziennym funkcjonowaniu nie zastanawia się nad pochodzeniem słów, których używa, liczbą głosek, sylab, akcentem i tak dalej. Od dziecka mówienie przychodzi ludziom naturalnie, trochę „mimochodem”. Są jednak osoby, które fascynują się zgłębianiem tajemnic języka, którym się posługują. Takim celom służy właśnie filologia, która jest nauką zajmującą się dogłębnym badaniem określonego języka. Język składa się z wielu części, nierozerwalnie ze sobą związanych i uzupełniających się. Ważna jest jego historia, gramatyka, literatura. Wszystkie te zagadnienia mają swoje osobne działy w zakresie filologii. Przykładem może być filologia polska i kilka jej działów: językoznawstwo, historia języka, literatura współczesna, literatura Młodej Polski i tak dalej. Każdy taki dział jest dokładnie analizowany i badany. Zakres badań i tematów jest bardzo szeroki, ponieważ nad każdą, nawet najmniejszą częścią składową języka można się pochylić i zgłębić wiedzę na jej temat (na przykład pochodzenie litery „ę” lub próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego Izabella Łęcka z „Lalki” Prusa miała taki, a nie inny rozmiar rękawiczek). Filolog to osoba, która jest humanistą, więc bardzo dobrze zna również historię. Praktycznie każdy aspekt, którym zajmuje się filologia, ma swoje podłoże lub przyczyny, które nierozerwanie są związane z historią. Nie da się oddzielić tych dwóch zagadnień. Badania w pracy filologa to często żmudne i długie poszukiwania, analiza wielu dokumentów, opracowań, książek, tekstów źródłowych. Każdy, kto decyduje się na takie zajęcie, jest z pewnością człowiekiem z wielką pasją, bo nikt inny nie podjąłby się tak trudnej i długotrwałej pracy, której efekty nie zawsze są spektakularne.

 

Czytaj...